ಹೊಗಳಿಕೆ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. ಗೌರವ,ಮೆಚ್ಚುಗೆ,ಮನ್ನಣೆ,ಅಭಿನಂದನೆ,ಶ್ಲಾಘನೆ,ಮೆಚ್ಚಿಕೆ,ಹಾರಯ್ಕೆ
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದುದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹೊಗಳಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]