ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. ಗೌರವ,ಮನ್ನಣೆ,ಅಭಿನಂದನೆ,ಶ್ಲಾಘನೆ,ಮೆಚ್ಚಿಕೆ,ಹೊಗಳಿಕೆ,ಹಾರಯ್ಕೆ
  ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
  __________
  __________
  __________
  __________
  __________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂದಿದೆ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]