ಸೊರಗು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. ಬಾಗು,ಜೋಲು,ಕುಗ್ಗು,ಕುಸಿ,ತಲೆಬಗ್ಗಿಸು
  ನೀನು ಸೊರಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮ ನಿರು
  _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. ಆಕಳು ತಿನ್ನಲು ಕೊಡದೆ ಸೊರಗಿದೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. ಅವರು ಸೊರಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಸೊರಗಿದ್ದು ಸಾಕು; ಸೊರಗುಗಾರ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. ಮತ್ತು ಬರು,ಅಮಲೇರು
  _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಸೊರಗು

 1. ಬಾಡು,ಬತ್ತು
 2. ಕೃಶವಾಗು,ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳು
 3. ಕಂಗಾಲಾಗು,ಬಸವಳಿ
 4. ಹೆಚ್ಚಾಗು,ತೀವ್ರವಾಗು,ಉಲ್ಬಣಿಸು