ಕುಸಿ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು
 2. ಇಳಿ
  __________________
  __________________
  __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಮನೆ ಕುಸಿಯಿತು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಕುಸಿದುಬೀಳು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಕುಸಿದುಬೀಳು; ಮನೆ ಕುಸಿಯಿತು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಕುಸಿದುಬೀಳು; ಬೆಲೆ ಕುಸಿ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಕುಸಿದು ನಡೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಅವನು ಕೂತಾಗ ಗೆಲ್ಲು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು

ನುಡಿಮಾರ್ಪು[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಕುಸಿ

 1. ಖುಷಿ,ಸಂತೋಷ
  _______________

ಅನುವಾದ[edit]