ಕೆತ್ತು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆತ್ತಿದುವು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಹಲಿಗೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಯಾರೋ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಕೆತ್ತನೆ-ಕೆತ್ತುನೆ ಕೆಲಸ; ಕೆತ್ತಿಗೆ-ಕೆತ್ತಿಗೆ ಸರಪಳಿ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಬಡಗಿ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಕೆತ್ತಿಗೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಹರಳು ಕೆತ್ತಿದ ಉಂಗುರ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಬಡಗಿ ನೇಗಿಲು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಹೆಸರು ಕೆತ್ತು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಈ ಮರದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರು ಯಾರು ?

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೋಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಚೂಪು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೆತ್ತುವ ಕಯ್

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಕೆತ್ತು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು[edit]