ಅಲೆ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search
ಅಲೆ

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಲೆ

  1. ತೆರೆ,ಒಲೆ
    ನೀರಿನ ಅಲೆ ; ಅಲೆಗೂದಲು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಅಲೆ

  1. ಮುಂದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆವ ಕುರುಳುಗಳು

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಲೆ

  1. ಅಲೆಗಾರ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಅಲೆ

  1. ಅಲೆದಾಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಅಲೆ

  1. ಆತ ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ; ಅಲೆತ ,ಅಲೆದಾಟ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಅಲೆ

  1. ತನ್ನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಲೆಯಲು ತಿಂಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ

ಅನುವಾದ[edit]

ಅಲೆ (ದೇ) ೧ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡು ೨ ಪೀಡಿಸು ೩ ತಾಗು ೪ ಚಲಿಸು ೫ ಸೋಲಿಸು ೬ ನಿವಾರಿಸು ೭ ಮೂದಲಿಸು ೮ ತೊಳೆಅಲೆ (ದೇ) ೧ (ನೀರಿನ) ತೆರೆ ೨ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆ ೩ ಹಿಂಸೆ, ಕಾಟ