ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಪ್ಪಳಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ಇರಿ,ತಿವಿ,ಬೆಸೆ,ಬೆದಕು,ಕುತ್ತು ,ಸದೆ,ಅಣೆ,ತದೆ,ತೋಕು,ತಾಟು,ಅರೆ,ಗೀರು
  ಹಡಗು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. _________________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ತೊಡೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಪ್ಪಳಿಸು

 1. ತಟ್ಟು,ತಾಗು, ಅಪ್ಪರಿಸು
 2. ಎತ್ತಿಕುಕ್ಕು
 3. ನಿಗ್ರಹಿಸು
 4. ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು

ಅಪ್ಪಳಿಸು (<ಸಂ. ಆಸ್ಫಾಲ + ಇಸು) ೧ ತಟ್ಟು, ತಾಗು ೨ ಎತ್ತಿಕುಕ್ಕು ೩ ನಿಗ್ರಹಿಸು ೪ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು