ಹೆಚ್ಚಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ಆಳುಗಳು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ನಿಮ್ಮ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಆತನ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ಇದನ್ನು ನೂರು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ
  ______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. ಪೆರ್ಚಿಸು
 2. ಅಧಿಕಗೊಳಿಸು,ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು
 3. ಬೀಗುವಂತೆ ಮಾಡು,ಉಬ್ಬಿಸು
 4. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡು,ಗುಣಿಸು
 5. (ಶುಭವೆಂದು ಗಣಿಸುವ ದೀಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ)ನಂದಿಸು,ಆರಿಸು
  ___________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿಸು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]