ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________
    ಅವರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ಪಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,(ಹೆದರಿ)ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ,ಹಿಂಜರಿ
    ಸೋತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]