ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೧೬:೫೧, ೨೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ತಿಳಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 2. ನಡೆ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 3. ಕೞಿ‏‎ (೫ ವರ್ಗಗಳು)
 4. ಕೊಱೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 5. ಹೆರೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 6. ಆಸು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 7. ದಾಟು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 8. ಸವಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 9. ಕರೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 10. ಕುಡು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 11. ಬಳೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 12. ಸುಕ್ಕು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 13. ಸೀಳು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 14. ಅಗಳು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 15. ತಪ್ಪು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 16. ಕಸಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 17. ನಿರಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 18. ತೂಗು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 19. ಉರುಗು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 20. ಆಗ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 21. ಸೆಳೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 22. ತಡೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 23. ಗಡೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 24. ತಾರುಮಾರು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 25. ಮಾರು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 26. ಅಂತು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 27. ತಾಳು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 28. ಕೊಡುಗಯ್‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 29. ಕಟುಕು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 30. ಕುರು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 31. ಮುರುಕು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 32. ಕೀಳು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 33. ಪೊಂಗು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 34. ಗೆಡೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 35. ಸಿಡಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 36. ಮಡ್ಡಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 37. ಗೀಳು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 38. ತತ್ತು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 39. ಅಡಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 40. ಕಿರಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 41. ನಡೆಸುಗ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 42. ಕರಡು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 43. ಮುದುಡು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 44. ಬೆಟ್ಟು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 45. ನಂಬಬಲ್ಲ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 46. ಚೀಪು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 47. ಹುಟ್ಟು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 48. ಎರೆ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 49. ಮುತ್ತು‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)
 50. ಬಿಗಿ‏‎ (೪ ವರ್ಗಗಳು)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MostCategories" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ