ಪಡಿ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ಬಾಗಿಲ ಪಡಿ
 • <ಸಂ. ಪ್ರತಿ)
 1. ೧ ಸಮಾನವಾದುದು, ಎಣೆ, ಸಾಟಿ
 2. ೨ ಪ್ರತಿಯಾದುದು, ಬದಲು
 3. ೩ ಬರಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ, ಪ್ರತಿಲೇಖನ, ನಕಲು;
 • (ದೇಸಿ)
 1. ೧ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕೃತಿಯ ಸಾಧನ, ಅರ್ಧಸೇರು
 2. ೨ ಅಳತೆ,ಪರಿಮಾಣ
 3. ೩ ತೂಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಬಟ್ಟು
 4. ೪ ದಿನಭತ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ
 5. ೫ ಧಾನ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ದಿನಗೂಲಿ
 6. ೬ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ದಿನಭತ್ಯ
 7. ೭ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಭಿಕ್ಷೆ
 8. ೮ ನೈವೇದ್ಯ, ಎಡೆ
 9. ೯ ರೀತಿ, ಕ್ರಮ, ಮಾದರಿ
 10. ೧೦ ಕಾಪು, ಅಂಕವಣಿ
 11. ೧೧ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಸೋಪಾನ
 12. ೧೨ ಬಾಗಿಲಿನ - ರೆಕ್ಕೆ, ಕದ
 13. ೧೩ ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು, ಚೌಕಟ್ಟು, ದ್ವಾರಬಂಧ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ಅಳತೆ,ಪರಿಮಾಣ
  _________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ಅಚ್ಚು ವಡಿ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ಬಾಗಿಲಿನ ಪಡಿ ; ಮುಚ್ಚಿದ ಪಡಿಗಳು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಎರಡು ಸೇರಷ್ಟಿನ ಅಳತೆ
 2. ವಿಧಾನ, ರೀತಿ
 3. ನಕಲು, ನಕಲು ಪ್ರತಿ
 4. ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಕೂಲಿ
 5. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಕಾಲೂರುವುದಕ್ಕೆಂದು ಕಟ್ಟುವ ಬಳೆ
 6. ಬಾಗಿಲಿನ ರೆಕ್ಕೆ, ಕದ.
 7. ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ಪ್ರತಿ
 2. ಸಮಾನವಾದುದು,ಎಣೆ,ಸಾಟಿ
 3. ಪ್ರತಿಯಾದುದು,ಬದಲು
 4. (ಬರಹದ)ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ,ಪ್ರತಿಲೇಖನ,ನಕಲು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಂಗವಡಿ

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪಡಿ

 1. ಅಂಗವಡಿ, ಅಂಕೋಣಿ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪಡಿ&oldid=660440" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ