ವಿಕ್ಷನರಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ದಿನದ ಪದ/ಸಂಚಿಕೆ - ೧೦

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಱೆಪ್ಪೆಬಡಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ

  • ಎವೆಯಿಕ್ಕು, ಕಣ್ಣುಮಿಟುಕಿಸು

-- ತೇಜಸ್ / ಚರ್ಚೆ/ ೦೭:೨೮, ೧೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೧ (UTC)