ಮೋಸಮಾಡು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮೋಸಮಾಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]