ಮಿಗಿಸು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮಿಗಿಸು

  1. ಉಳಿಸು
  2. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡು,ಮಿಗುವಂತೆ ಮಾಡು
  3. (ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ)ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು,ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು
  4. ಮೀರು,ಮೀರಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಮಿಗಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ[edit]