ಬಿರುಕು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. ಸೀಳು,ಸಂದು
    ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. ಬಿರುಕು ಬಿಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. ಬಿರುಕು ಬಿಡು- ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. ಬಿರುಕು ಬಿಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಬಿರುಕು

  1. ಬಿರುಕುಬಿಡು

ಅನುವಾದ[edit]