ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

  1. ಹೊಗಳಿಕೆ,ಪ್ರಶಂಸೆ
  2. ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶಾಸನ
  3. (ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದ)ಪದವಿ,ಬಿರುದು
  4. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
  5. ಪ್ರಸಾರ
  6. ನಿರ್ದೇಶನ
  7. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮವಾಚಕ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. ಹೊಗಳಿಕೆ
  2. ಬಿರುದು

ಜನ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಉಪನಾಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಳಕೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಉದಾ:

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಪದಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪ್ರಶಂಸೆ , ಗೌರವ ತೋರುವುದು

ಉಚ್ಛಾರಣೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮೀಡಿಯ:prashasti.ogg

ಭಾಷಾ೦ತರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  • ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು