ತಕ್ಕಮೆ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. ಮದಿಪು,ಅಡ್ಡಿ
    ತಕ್ಕಮೆ ಕೊಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕಮೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ತಕ್ಕಮೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]