ಗಮನಿಸು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ಅವನು ಬಂದುದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕು
  ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸು ತ್ತಿದ್ದ; ಗಮನ - ನಿನ್ನ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿತ್ತು?
  ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಗಮನಿಸು

 1. ______________

ಅನುವಾದ[edit]