ಖೇದ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮವಾಚಕ[edit]

  1. ಉಮ್ಮಳ ; ದುಃಖ
  2. ಬಳಲಿಕೆ ; ಆಯಾಸ

ಬಳಕೆ[edit]

ಉದಾ: ತ೦ದೆಯ ಮರಣದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅವನು ಖೇದಗೊ೦ಡನು.

ಉಚ್ಛಾರಣೆ[edit]

ಮೀಡಿಯ:kheda.ogg

ಭಾಷಾ೦ತರ[edit]

  • English:

ಉಲ್ಲೇಖ[edit]

  • ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು