ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು

ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು