ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search