ಇಂದ್ರಕಗಳು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಇಂದ್ರಕಗಳು

  1. (ಜೈನ)ಅರುವತ್ತು ಮೂರು ದೇವವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಕಗಳು
  2. ಋತು,ವಿಮಳಂ,ಚಂದ್ರಂ,ವಲ್ಕು,ವೀರಂ,ಅರುಣಂ,ನಂದನಂ,ನಳಿನಂ,ಕಾಂಚನಂ,ಲೋಹಿತಂ,ಚಂಚನ್ನಾಮಂ,ಮರುತಂ,ಋದ್ವಿಷಂ,ವೈಡೂರ್ಯಂ,ರುಚಕಂ,ರುಚಿರಂ,ಅಂಕಂ,ಸ್ಫಟಿಕಂ,ತಪನೀಯಂ,ಮೇಘಂ,ಅಭ್ರಂ,ಹಾರಿದ್ರಂ,ಪದ್ಮಂ,ಲೋಹಿತಂ,ವಜ್ರಂ,ನಂದ್ಯಾವರ್ತಂ,ಪ್ರಭಾಕರಂ,ಪೃಷ್ಠಕಂ,ಗಜಂ,ಮೈತ್ರಂ,ಪ್ರಭಾ,ಅಂಜನಂ,ವನಮಾಲಕಂ,ನಾಗಂ,ಗರುಡಂ,ಲಾಂಗಲಂ,ಬಲಭದ್ರಂ,ಚಕ್ರಂ,ಅರಿಷ್ಟಂ,ಸುರಸಮಿತಂ,ಬ್ರಹ್ಮಂ,ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಂ,ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಂ,ಲಾಂತವಂ,ಶುಕ್ರಂ,ಶತಾರಂ,ಅನತಂ,ಪ್ರಾಣತಂ,ಪುಷ್ಪಕಂ,ಶತಾಕಂ,ಆರಣಂ,ಅಚ್ಯುತಂ,ಸುದರ್ಶನಂ,ಅಮೋಘಂ,ಸುಪ್ರಬುದ್ಧಂ,ಯಶೋಧರಂ,ಸುಭದ್ರಂ,ಸುವಿಶಾಲಂ,ಸುಮನಸಂ,ಸೌಮನಸ್ಯಕಂ,ಪ್ರೀತಿಂಕರಂ,ಆದಿತ್ಯಂ,ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಢಿಂ
    ______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  • English: [[ ]], en: