ಅಳಿವು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. ನಾಶ,ಹಾಳು
  ನಾಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಅಳಿವು-ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅಳಿವು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ[edit]