ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 1. ಅವರೊಳಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ
  ಅವರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?; ನೆರೆನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • English:
 1. rapport, en:rapport
 2. reconcilation, en:reconcilation
 3. accommodation, en:accommodation
 4. alliance, en:alliance

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 1. ಅವರೊಳಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 1. ಅವರೊಳಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 1. _ಹೊಂದಾಣಿಕೆ =ಅನುಸರಿಸು __________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]