ಹೆಗ್ಗರಿಕೆ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಮೂಲಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. ಹೆಗ್ಗರಿಕೆ = ಹಿರಿಯ + ಅರಿಕೆ