ಹಿನ್ನೆಲೆ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹಿನ್ನೆಲೆ

  1. ಅವರ ಜಗಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹಿನ್ನೆಲೆ

  1. ಪಿನ್ನೆಲೆ,ಹಿಂಬದಿ,ಹಿಂಭಾಗ
    _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹಿನ್ನೆಲೆ

  1. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ
  2. (ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ, ವರ್ಣನೆ)
  3. ಭೂಮಿಕೆ,ತಳಹದಿ
    _________________

ಅನುವಾದ[edit]