ಸುದ್ದಿ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಸುದ್ದಿ

  1. ವಾರ್ತೆ,ಸಮಾಚಾರ,ವರ್ತಮಾನ,ವೃತ್ತಾಂತ,ಒಸಗೆ,ಗುಮಿತ
  2. ಹೊಸವಿಷಯ,ಹೊಸಘಟನೆ
    __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಸುದ್ದಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಸುದ್ದಿ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಸುದ್ದಿ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಸುದ್ದಿ

  1. ಆತನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ
    ______________

ಅನುವಾದ[edit]