ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶಬ್ದಕೋಶ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಿಟೀಂಗ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರ ವೇಳೆ

೧) ಸೋಮನಾತ ಜೇ. ಎಲ್ ಜಿ ೮:೩೦ ೨) ಸಪ್ತರಂಗ ೯: ೦೦ ೩) ಶಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ೯:೧೫ ೪) ಶ್ರೀ ಮಿನಾಕ್ಶಿ ೯:೩೦ ೫) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ೧೦:೦೦ ೬) ಚಾಂದತಾರಾ ೧೦:೧೫

ಮಂಗಳವಾರ ವೇಳೆ

೧ ) ವಿಶಾಕಾ ೭:೧೫ ೨) ನವನಿರ್ಮಾನ ೭:೩೦ ೩) ಪಾಯಲ ೮:೦೦ ೪) ಚಾಂದನಿ ೮:೩೦ ೫) ರಾಜ್ ೮:೪೫ ೬) ವಿಜಯಾ ೯ :೦೦ ೭) ಮಾವಲಿ ೯;೩೦ ೮) ಓಂಕಾರೆಶ್ವರಿ ೧೦:೦೦ ೯)ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ೧೦:೧೫

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಶಬ್ದಕೋಶ&oldid=580790" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ