ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗ:ಸರೀಸೃಪಗಳು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಹಾವಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಅದರಂತೆ ಕಾಣುವ, ವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು.

"ಸರೀಸೃಪಗಳು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೩ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೩ ಪುಟಗಳು ಇವೆ.