ವರ್ಗ:ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಳಗಳು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಉಪವರ್ಗಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೨ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೨ ಇವೆ.