ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ಪರಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ಪರಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ

  1. ವಿವೇಕವುಳ್ಳ,ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ,ಉಚಿತಾನುಚಿತ ವಿವೇಕದ,ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ
    ______________

ಅನುವಾದ[edit]