ಮೊಂಡ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೊಂಡ

 1. ________________
  ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೊಂಡ

 1. ________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೊಂಡ

 1. ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಮೊಂಡ

 1. _____________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೊಂಡ

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಮೊಂಡ

 1. ಚೂಪಿಲ್ಲದುದು,ಹರಿತವಿಲ್ಲದುದು
 2. ಮೋಟಾದ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳವನು,ಅಂಗವಿಕಲ
 3. ಹಠಮಾರಿತನ,ಶಠಸ್ವಭಾವ
 4. ಹಟಮಾರಿ,ಶಠಸ್ವಭಾವದವನು
 5. ಸತ್ತ್ವಹೀನ,ಸಪ್ಪೆ

ಅನುವಾದ[edit]