ಮೇಲು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೇಲು

 1. ಮೇಲುಗಡೆ; ಮೇಲುಕಾಲುವೆ; ಮೇಲುಗೆಲಸ; ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೇಲು

 1. ಮೇಲಾಗು; ಮೇಲು-ಕೀಳು; ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗು

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೇಲು

 1. ಮೇಲಕ್ಕಿ; ಮೇಲುದೋರು

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮೇಲು

 1. ಮೇಲ್ಭಾಗದ,ಮೇಲಿನ
 2. ಎತ್ತರವಾದ,ಎತ್ತರದ
 3. ಹೆಚ್ಚಾದ,ಅತಿಶಯವಾದ
 4. ಉತ್ತಮವಾದ,ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ
 5. ಹೊರಭಾಗದ,ಸ್ಥೂಲವಾದ
 6. ಮೊದಲಿನ,ಅಗ್ರ
 7. ಬೇರೆಯ,ಮತ್ತೊಂದು
  _______________

ಅನುವಾದ[edit]

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದ[edit]

ಮೇಲು

 1. ತುದಿ,ಅಗ್ರಭಾಗ
 2. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು,ಉತ್ತಮವಾದುದು
 3. ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ
 4. ಉಚಿತವಾದುದು,ಯುಕ್ತವಾದುದು
 5. ಏಳಿಗೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 6. ಮುಂದಾಗುವುದು
  _______________

ಅನುವಾದ[edit]

 • English: [[ ]], en:

ಅವ್ಯಯ[edit]

ಮೇಲು

 1. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ,ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ
 2. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ
 3. ಪುನಃ,ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ