ಮಯ್ಸರಿಯಿಲ್ಲದ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮಯ್ಸರಿಯಿಲ್ಲದ

  1. ಮೈ ಸ್ವಸ್ಥವಿಲ್ಲದ,ಅನಾರೋಗ್ಯದ
    _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮಯ್ಸರಿಯಿಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮಯ್ಸರಿಯಿಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಮಯ್ಸರಿಯಿಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]