ಬೇಕಿಲ್ಲದ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಬೇಕಿಲ್ಲದ

  1. ಅಮುಖ್ಯ,ಅನಗತ್ಯ,ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ,ತತ್ತಿಲ್ಲದ
    _________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಬೇಕಿಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಬೇಕಿಲ್ಲದ

  1. ಬೇಕಿಲ್ಲದವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಬೇಕಿಲ್ಲದ

  1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]