ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು

  1. ವಾದಿಸು,ತರ್ಕಿಸು,ಚರ್ಚಿಸು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು

  1. ವಿವರಿಸು,ಹೇಳು
  2. ಬೋಧಿಸು,ಉಪದೇಶಿಸು
  3. ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು,ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸು
  4. ಸಮರ್ಥಿಸು,ಸಾಧಿಸು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]