ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು

  1. ಗೊತ್ತಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸು,ಮಾರ್ಗ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ[edit]