ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಿಟ್ಟಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಿಟ್ಟಿಸು

  1. ದುರುಗುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋಡು,ದಿಟ್ಟಿಸು,ಬಿರುನೋಟ ನೋಡು,ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು
  2. ಕಣ್ಣಗಲಿಸಿ ನೋಡು,ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡು
    ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಿಟ್ಟಿಸು

  1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]