ನಾಡು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ನಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ನಾಡು

  1. ಕನ್ನಡ ನಾಡು; ನಾಡ ಗುಡಿ; ನಾಡತಕ್ಕ; ನಾಡನುಡಿ; ನಾಡಹಬ್ಬ; ನಾಡಹಾಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ನಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ನಾಡು

  1. __________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ನಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ನಾಡು

  1. ______________

ಅನುವಾದ[edit]