ತಮ್ಬಿಗಿ ತೊಗೊಣ್ಡು ಹೋಗು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ತಮ್ಬಿಗಿ ತೊಗೊಣ್ಡು ಹೋಗು

ತಂಬಿಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು