ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಾಣ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಜಾಣ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ಅಕೃತ್ರಿಮ,ನಿಷ್ಕಪಟ,ಋಜುವಾದ,ಮುಗ್ಧ,ಸಹಜ,ಸ್ವಾಭಾವಿಕ,ಮಗುವಿನಂತೆ ಋಜುವಾದ,ಬೆಪ್ಪ,ಮೋಸ ತಿಳಿಯದ
    ___________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಜಾಣ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಜಾಣ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]