ಜಗಳ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಜಗಳ

  1. ಜಗಳ ಹಚ್ಚು, ಜಗಳಾಡು, ಜಗಳಗಂಟ

ಅನುವಾದ[edit]