ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚರ್ಚೆಪುಟ:persistence

Page contents not supported in other languages.
ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಿ
ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

Database Persistence .... ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಪದ "ದೀರ್ಘ ಉಳಿಕೆ"..... ಸರಿ ಅನ್ಸತ್ತಾ