ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

 1. ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸು,ಜಟಿಲವಾಗಿಸು,ಗೋಜುಮಾಡು
  ___________________
  ___________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • English:
 1. complicate, en: complicate
 2. garble, en: garble

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]