ಗಮನಿಸತಕ್ಕ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಗಮನಿಸತಕ್ಕ

  1. ಗಮನ ಸೆಳೆವ,ಎದ್ದು ಕಾಣುವ
    __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಗಮನಿಸತಕ್ಕ

  1. ____________

ಅನುವಾದ[edit]

ಗುಣಪದ[edit]

ಗಮನಿಸತಕ್ಕ

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]