ಗಣಕಯಂತ್ರ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ.
  • ಸ್ವಯಂ‌ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯಂತ್ರ.
  • ದೈನಂದಿನ ಕೆಲೆಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ [ಉದಾ. ಅಚ್ಚು ಹಾಕಲು, ವಿ-ಅಂಚೆ ಬರೆಯಲು].

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಯಂತ್ರ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗ ಮಾನವ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಣಕಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಆಯೋಜಕರು ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್