ಗಡಿ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. _________________
  _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. ಎಲ್ಲೆ
  ನಾಡಿನ ಗಡಿ
  _____________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. ನಾಡಿನ ಗಡಿ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಗಡಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]