ಕೋರಿಕೆ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಕೋರಿಕೆ

  1. ದರಖಾಸ್ತು,ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,ಬಿನ್ನಹ,ಮನವಿ,ಯಾಚನೆ,ವಿಜ್ಜ್ಞಾಪನೆ,ವಿನಂತಿ,ಬೇಡಿಕೆ
    __________________
    __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಕೋರಿಕೆ

  1. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಕೋರಿಕೆ

  1. _____________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಕೋರಿಕೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಕೋರಿಕೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು[edit]