ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ

  1. ದುಷ್ಕೃತ್ಯ,ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರ,ದುರಾಚಾರ,ದುರಾಚರಣೆ,ತಪ್ಪುಕೆಲಸ,ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ
    __________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]