ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ಆಸೀಮ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ

  1. _____________________

====ಅನುವಾದ====ಎಲ್ಲೆ

ಗುಣಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]